لیلی و مجنون - خسرو شیرین(همراه با شرح داستان)

نام کتاب: لیلی و مجنون - خسرو شیرین(همراه با شرح داستان)

ناشر: آشیانه برتر

نویسنده/ مترجم: شرح : عبدالعلی غفوری

نوبت چاپ: اول

قطع کتاب: وزیری

تعداد صفحه: 176

نوع جلد: شومیز

سال چاپ: زمستان1393

شابک: 0-54-7138-600-978

قیمت: 130000 ریال

لیلی و مجنون - خسرو شیرین(همراه با شرح داستان)

وصف عشق        

بزم نامه خسرو و شيرين

تفرج کردن خسرو در مرغزار و تنبيه کردن شاه، او را     

به خواب ديدن خسرو، نياي خويش، انوشيروان را           

حکايت کردن شاپور از فرمان روايي مهين با نو و توصيف زيبايي شيرين      

وصف جمال شيرين           

رفتن شاپور به ارمن در طلب شيرين   

رسيدن شاپور به کوهستان ارمن         

آمدن شاپور به نزد شيرين    

رسيدن شيرين به مداين       

رسيدن خسرو به ارمن        

مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور    

رفتن ديگر بار شاپور به طلب شيرين   

آگاهي خسرو از مرگ پدر    

باز آوردن شاپور، شيرين را به نزد مهين بانو    

گريختن خسرو از نزد بهرام چوبين     

اندرز کردن مهين بانو، شيرين را       

چوگان باختن خسرو با شيرين           

عيش بهارانه‌ي خسرو و شيرين         

کشتن خسرو ، شير را در بزمگاه        

افسانه سرايي شبانه

برتخت نشستن دوباره‌ي خسرو در مداين           

زاري شيرين در فراق خسرو

پادشاهي شيرين     

رفتن شيرين به مداين          

مرگ بهرام چوبين 

بزم آرايي خسرو   

رقيب تازه‌ي خسرو

آمدن شيرين به ديدار فرهاد   

آگاهي خسرو از دلدادگي فرهاد           

رفتن شيرين به کوه بيستون  

مرگ مريم          

رسيدن نامه‌ي شيرين به خسرو          

صفت داد و دهش خسرو      

قصه‌ي شکّر اصفهاني         

زاري شيرين در شب تنهايي 

رفتن خسرو به ديدار شيرين  

گفت و گوي خسرو  و شيرين           

بازگشت خسرو از قصر شيرين          

پشيماني شيرين     

در آوردن خسرو، شيرين را به کاخ مداين         

عروسي خسرو و شيرين     

بند کردن شيرويه، خسرو را 

مرگ خسرو        

خود کشتن شيرين در دخمه‌ي خسرو    

غم نامه‌ي ليلي و مجنون

ستايش يزدان        

آغاز داستان         

وصف عشق مجنون           

رفتن پدر مجنون به خواستاري ليلي    

زاري مجنون از عشق ليلي   

بردن مجنون به کعبه          

وصف زيبايي ليلي 

رفتن ليلي به سير باغ و گلشن

شوي کردن ليلي    

ياري کردن نوفل، مجنون را 

نبرد نوفل با قبيله‌ي ليلي      

دومين نبرد نوفل با قبيله‌ي ليلي          

رهانيدن مجنون آهوان را از چنگ صياد           

گفتار مجنون با زاغ

حديث مجنون و پير زال      

عروسي ليلي        

آگاهي مجنون از شوي کردن ليلي       

رفتن پدر مجنون به ديدار فرزند         

آگاهي مجنون از مرگ پدر   

الفت مجنون با جانوران       

پاداش احسان        

توصيف شب و زيبايي‌هاي آن           

رسيدن نامه‌ي ليلي به مجنون

نامه‌ي ليلي به مجنون         

پاسخ نامه‌ي ليلي از سوي مجنون       

آمدن سليم عامري به ديدار مجنون      

حکايت زاهد آزاده  

ديدار مجنون با مادر           

خواندن ليلي، مجنون را       

رفتن سلام بغدادي به ديدار مجنون      

مرگ ابن سلام      

مرگ ليلي           

زاري مجنون بر گور ليلي    

پايان ماجرا                      

drug coupon card open coupons cialis
free prescription discount cards link prescription coupon
prescription discount coupons blog.nvcoin.com online cialis coupons
cialis trial coupon go drug coupon
cialis free coupon open drug coupon card
internet drug coupons is-aber.net free coupon for cialis
viagra viagra viagra
cialis effet go cialis effet
losartankalium crownlimos.ca losartan pro medicin

نامش الياس و تخلصش نظامي است. پدرش يوسف و مادرش رئيسه‌ي کرد ناميده شده و تولدش به سال 535 در گنجه روي داده است.

اگر چه برخي از تذکره نويسان از «قم» و «تفرش» نيز به عنوان زادگاهش نام برده‌اند، ليکن اين بعيد مي‌نمايد که بدين ادعا دليلي نياورده و تنها به دو بيتي اشاره کرده‌اند که بعدها آن دو بيت را نيز الحاقي دانسته‌اند.

چو دُر گرچه در بحر گنجه گمم                    ولي از قُهستان شهر قمم

به «تفرش» دهي هست «تا» نام او                 نظامي از آن جا شده نامجو

از مسلمات زندگي نظامي ماندگاري پيوسته‌اش به شهر گنجه است که سراسر عمر را در آن به سر برده و ايامي را به انزوا و گوشه گيري گذرانده و تنها يک بار به يکي از شهرهاي نزديک به گنجه سفر کرده و مدتي را در آن جا سپري ساخته است. از مطالعه در زندگي اين گوينده‌ي بزرگ چنين برمي‌آيد که مدتي بس کوتاه در کنار همسر زيبا و دل آرامش «آفاق قبچاق» به شادکامي گذرانده و اين ايام را از بهترين لحظات زندگي خود دانسته، آن گونه که در چندين جا از آثار خود از اين «دولت مستعجل» سخن گفته و از مرگ نا به هنگام محبوب زيبا و خردمند خويش به تاسف فراوان ياد کرده است. چنان که در پايان داستان خسرو و شيرين بدين رويداد غمبار اشارت نموده و مرگ شيرين را نيز همچون مرگ ياردل نشين خويش جا نگزا و درد انگيز خوانده است.

دراين افسانه شرط است اشک راندن                       گلابي تلخ بر شيرين فشاندن

به حکم آن که آن کم زندگاني                              چو گل بر باد شد روز جواني

سبک رو چون بت قبچاق من بود                          گمان افتاد خود کافاق من بود

نظامي از معدود گويندگاني است که نه تنها در بيان احساسات ظريف شاعرانه و دقايق بديع عارفانه مهارتي خاص داشته که در هنر داستان سرايي نيز يگانه‌ي روزگار بوده و به داشتن اين دو ويژگي از ديگر گويندگان گوي سبقت برده و بر آنان پيشي جسته است.

اگرچه باب داستان سرايي در ادب فارسي به دست نظامي گشوده نگرديده که پيشينه‌اي پيش از اسلام  داشته، ليکن مهارت او در تجسم صحنه‌هاي گوناگون و حالات مختلف و توصيف ماهرانه‌ي اشخاص، او را در رديف شاعران و گويندگان بزرگ جهان قرار داده، آن¬گونه که منظومه‌ي ليلي و مجنون او را همپاي «رمئووژوليت» شکسپير انگليسي دانسته اند.

يکي دو قرن پيش از نظامي، گويندگاني در ميدان وسيع داستان سرايي گام نهاده و آثاري آفريده بودند، چنان که سنايي غزنوي در تمثيلات نغز خويش به بيان نکته‌هاي اخلاقي و عرفاني پرداخته و فخرالدين اسعد گرگاني نيز با آفرينش منظومه‌ي عاشقانه‌ي «ويس ورامين» اثري شگرف پديدآورده بود. دقيقي و اسدي توسي نيز هر يک در زمينه‌ي حماسه آفريني و نقل داستان‌هاي ملي آثاري از خود برجاي نهاده بودند.

با همه‌ي اين احوال گفتني است که مقام بلند حکيم فرزانه، ابوالقاسم فردوسي در زمينه‌ي داستان سرايي، جايگاهي ويژه دارد که هرگز کسي را رخصت مقايسه‌ي اوبا ديگر گويندگان اين عصر نمي‌دهد و اعتبار و شايستگي شاهنامه‌ي مقدسش قابل قياس با ديگر آثار اين دوران نيست که نشست او بر ستيغ بلند حماسه سرايي ايران جاودانه است.

آنچه استاد گنجه آفريده، تفاوتي ژرف با ديگر آثار گويندگان دوران پيشين و پسين خود داشته که عمر سي ساله بر سر خلق آنها نهاده و به جان و دل در آفرينش آنها کوشيده بود.

آنچه امروز ما را از خواندن آثار اين سخن سراي پر آوازه مسلم مي‌گردد، اين است که در مي‌يابيم هيچ گوينده‌اي چون او نتوانسته به بيان ريزه کاري هاي ظريف ادبي پردازد و به نگاه موشکافانه‌ي خويش بيانگر نکته‌هاي دقيق و حساس زندگي قهرمان‌هاي داستان‌هاي خود باشد.

او با به کارگرفتن واژه‌هاي مناسب و خلق مضاميني تازه و ترکيبات بديع  و دل نشين آن چنان خواننده را مسحور و حيرت زده‌ي اعجاب کاري خويش مي‌کند که گويي ساعت‌ها پس از فراغت از خواندن هنوز خود را در دنياي رنگين و پر خيال او مي‌بيند آن سان که به آساني از تراوشات افکار ناب او دل بر نمي‌کند و به ديگري نمي‌پردازد چرا که زيباتر از باغ رنگين انديشه‌ي ناب او تفرج گاهي نمي‌يابد.

بدين سان او با آفرينش جلوه‌هاي رنگارنگ هنري و خلق تصاوير بي مانند و خيال انگيز در اشکال تشبيه و مجاز و استعاره و ديگر صنايع ادبي آن چنان توفيقي مي‌يابد که هيچ گوينده اي را توان برابري با او نيست. آن گونه که جمله روندگان راه او کارشان به گمراهي کشيده و هيچ يک را توفيق ره روي درست او عايد نگشته است.

علاوه بر اين، وجود اصطلاحات و ترکيبات علمي و فلسفي و نجومي، امتياز ديگري است که آثار نظامي را برتري افزون بخشيده و آنها را در رديف دايره‌ًْ المعارفي از دانش‌هاي گوناگون بشري قرار داده است. و بالاخره از ديگر اميتازات بزرگ او اين که پيوسته در رعايت عفت کلام و ادب و نجابت جانب وسواس به کار برده و در بيان و تجسم صحنه‌هاي هوس آلود و تمنيات تن از حد اعتدال گامي فراتر ننهاده و چنانچه ناگريز از بيان آنها بوده به رمز و کنايه بسنده کرده و زبان خويش را به گفت واژه‌هاي سست و ناخوشايند آلوده نساخته است.

سرانجام اين شاعر داستان پرداز در سال 603 هجري پس از آفرينش بزرگترين منظومه‌هاي داستاني و سرايش قصايد و غزلياتي جاوداني رخ در نقاب خاک کشيد و رخت به عالم ديگر برد و در زادگاه خويش، گنجه بر دل خاک رفت.

در اين کتاب که به بازنويسي و گاه شرحي مختصر از دو اثر پرآوازه‌ي او پرداخته شده، کوشش نگارنده بر آن بوده که با آوردن نثري ساده به شرح رويدادها پردازد و حتي الامکان از بيان نکته‌هاي مهم و ارزشمند آن دو اثر غفلت نورزد، بدين اميد که اين کوشش اندک و بي‌مقدار در راه شناخت فرهنگ و ادب و هنر پر بار زبان فارسي سودمند افتد.

free cialis coupon generic cialis overnight cialis price search
cialis coupons and discounts lilly cialis coupons coupon for prescription
online cialis coupons discount prescription drug cards prescription savings cards
coupon cialis site cialis discount coupons online
cialis coupons and discounts prostudiousa.com cialis coupons from manufacturer
voltaren végbélk?p megaedd.com voltaren dolo
tadalafilo mazsoft.com tadalafil
apranax 750 mg go apranax migraine

لینک دانلود :

free printable cialis coupons click cialis.com coupon
prescription discount coupons blog.nvcoin.com online cialis coupons
free cialis coupon go free cialis coupon
free cialis samples coupon open coupon cialis
cialis free coupon open drug coupon card
free cialis samples coupon click cialis free sample coupons
cialis coupons online open manufacturer coupons for prescription drugs
internet drug coupons prostudiousa.com drug coupon card
cialis.com coupon site free cialis coupon 2016
internet drug coupons is-aber.net free coupon for cialis
apranax apranax 550 avis apranax 550 avis
loperamide etos blog.smartofficecloud.com loperamide eg
fusidinezuur kopen site fusidinezuur acne
amoxicillin orifarm amoxicillin alkohol amoxicilline