راهنمای کاربردی ترانسفورماتورهای قدرت

نام کتاب: راهنمای کاربردی ترانسفورماتورهای قدرت

ناشر: یاقوت سپاهان

نویسنده/ مترجم: امراله جبار زارع/محمد علی رضائی

نوبت چاپ: اول

قطع کتاب: وزیری

تعداد صفحه: 248

نوع جلد: شمیز

سال چاپ: 1394

شابک: 7-48-7145-600-978

قیمت: 120000 ریال

راهنمای کاربردی ترانسفورماتورهای قدرت

فصل اول: تئوری ترانسفورماتور       

1-1- تعاریف       

1-1-1- میدان مغناطیسی     

1-1-2- شار مغناطیسی       

1-1-3- چگالی شار           

1-1-3-1- شار اصلی         

1-1-3-2- شار پراکندگی     

1-1-4- شدت میدان مغناطیسی          

1-1-5- ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی

1-2- تلفات هیسترزیس       

1-3- تلفات جریان گردابی   

1-4-تلفات در ترانسفورماتورها         

1-4-1- تلفات آهنی           

1-4-2- تلفات مسی           

1-5- ترانسفورماتور ایده آل

1-6- ترانسفورماتور واقعی  

1-7- درصد ولتاژ اتصال کوتاه         

1-8- راندمان ترانسفورماتور

1-9- جریان هجومی          

1-10- تنظیم ولتاژ

1-11- انواع ترانسفورماتورها          

1-11-1- از دیدگاه نوع منبع

1-11-2- از دیدگاه کاربرد   

1-11-3- از دیدگاه نوع ماده عایقی     

فصل دوم:ترانسفورماتورهای سه فاز   

2-1- ترانسفورماتورهای سه فاز        

2-1-1- ترانسفورماتورهای سه فاز با هسته های مجزا و متقارن      

2-1-2- ترانسفورماتورهای سه فاز با هسته به هم پیوسته  

2-1-3- مقایسه ترانسفورماتور سه فاز سه ستونی با  سه ترانسفورماتور تکفاز 

2-2- اتصال سیم پیچ های ترانسفورماتور سه فاز

2-2-1- اتصال ستاره- ستاره

2-2-2- اتصال مثلث- مثلث 

2-2-3- اتصال مثلث- ستاره 

2-2-4- اتصال ستاره- مثلث 

2-2-5- اتصال ستاره- زیگزاگ         

2-2-6- اتصال مثلث- زیگزاگ         

2-2-7- اتصال مثلث باز Vv

2-2-7-1- موارد کاربرد اتصال Vv    

2-2-7-2- معایب اتصال Vv            

2-3- گروه برداری ترانسفورماتورهای سه فاز   

2-3-1- تعیین گروه برداری 

2-3-1-1- روش ساعت درصورتی که دیاگرام سیم پیچی ها مشخص باشد      

2-3-1-2- روش ساعت در صورتی که گروه برداری مشخص باشد 

2-4- موازی بستن ترانسفورماتورهای سه فاز    

2-4-1- موازی بستن ترانسفورماتورها در شرایط ایده آل  

2-5 - بررسی هارمونیک ها در ترانسفورماتور  

فصل سوم: ساختمان و اجزاء ترانسفورماتور قدرت          

3-1- تانک         

3-2- هسته         

3-3- سیم پیچ ها   

3-3-1- سیم پیچ های لایه ای           

3-3-2- سیم پیچ های حلزونی           

3-3-3- سیم پیچ های دیسکی پیوسته  

3-4- بوشينگ     

3-5- منبع انبساط روغن     

3-6- نشان دهنده ها           

3-6-1- نشان دهنده سطح روغن کنسرواتور     

3-6-2- نشان دهنده درجه حرارت سیم پیچ        

3-6-3- نشان دهنده درجه حرارت روغن         

3-7- رادیاتور      

3-8- فن ها         

3-9- پمپ روغن ترانسفورماتور       

3-10- سیستم تنفسی یا رطوبت گیر    

3-11- پلاک مشخصات      

فصل چهارم: تپ چنجر ترانسفورماتور

4-1- تئوری تپ چنجر ترانسفورماتور

4-2- انواع تپ چنجر         

4-2-1- تپ چنجر غير قابل تغییر زير بار        

4-2-2- تپ¬چنجر قابل تغییر در زير بار         

4-3- ساختار تپ چنجرهای قابل تغییر زیر بار   

4-3-1- موتور درایو         

4-3-2- مکانیزم انتقال حرکت           

4-3-3- دایورتر سوئیچ      

4-3-4- تپ سلکتور          

4-3-5- چنج آور یا معکوس کننده      

4-4- انواع تپ چنجرهای قابل تغییر زیر بار     

4-4-1- تپ چنجر نوع سلكتور سوئیچ 

4-4-2- تپ چنجر نوع دایورتر- تپ سلكتور     

4-5- مراحل تغییر تپ در تپ چنجر قابل تغییر زیر بار    

4-6- آزمایشات تپ چنجر    

4-6-1- بازرسی کلی تپ چنجر قابل تغییر زیر بار OLTC 

4-6-2- بازرسی کلی تپ چنجر غیر قابل تغییر زیر بار    

4-6-2-1- تنظیم فیزیکی     

4-6-2-2- فشار کنتاکت      

4-6-2-3- بازرسی چشمی   

فصل پنجم: روغن ترانسفورماتور      

5-1- خواص فیزیکی روغن

5-1-1- ویسکوزیته روغن  

5-1-2- نقطه اشتعال          

5-1-3- دانسیته یا چگالی روغن        

5-1-4- نقطه ریزش          

5-2- خواص الکتریکی روغن          

5-2-1- ولتاژ شکست عایقی 

5-2-2- ضریب تلفات عایقی

5-2-3- مقاومت مخصوص عایق      

5-3- خواص شیمیایی روغن

5-3-1- ساختمان مولکولی روغن های عایق     

5-3-2- سولفور خورنده      

5-4- پایداری در مقابل اکسیداسیون    

5-5- عدد خنثی سازی        

5-6- لجن ته نشین شده در روغن       

5-7- روغن های مخصوص

5-8- مشخصات روغن استاندارد       

5-9- آزمون وضعيت روغن

5-10- دستگاه تصفیه روغن

5-11- دستگاه تست ولتاژ روغن       

فصل ششم: ترانسفورماتورهای اندازه گیری       

6-1- ترانسفورماتورهای ولتاژ          

6-2- انواع ترانسفورماتورهای ولتاژ   

6-2-1- ترانسفورماتور ولتاژ الکترومغناطیسی  

6-2-2- ترانسفورماتور ولتاژ خازنی   

6-2-2-1- مزایای ترانسفورماتور ولتاژ خازنی  

6-2-2-2- معایب ترانسفورماتور ولتاژ خازنی   

6-3- مشخصات ترانسفورماتور ولتاژ  

6-4- مراقبت و نگهداری از ترانسفورماتور ولتاژ           

6-5- ترانسفورماتور جریان 

6-6- انواع ترانسفورماتور جریان      

6-6-1- ترانسفورماتور جریان هسته پایین        

6-6-2- ترانسفورماتور جریان هسته بالا          

6-6-3- ترانسفورماتور جریان بوشینگی          

6-6-4- ترانسفورماتور جریان رزینی 

6-7- ترانسفورماتورهای جریان از نظر هسته    

6-7-1- ترانسفورماتورهای جریان با هسته اندازه گیری    

6-7-2- ترانسفورماتورهای جریان با هسته حفاظتی         

6-8- قدرت نامی ترانسفورماتور جریان           

6-9- کلاس دقت ترانسفورماتورهای جریان       

6-9-1- محدوده دقت ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی   

6-10- مراقبت و نگهداری از ترانسفورماتور جریان        

فصل هفتم: ترانسفورماتورهای مخصوص        

7-1- رآکتور       

7-1-1- انواع رآکتورها      

7-1-1-1- رآکتور محدود کننده جریان 

7-1-1-2- رآکتور محدود کننده جریان بین زمین و نوترال سیستم    

7-1-1-3- رآکتور میرا کننده

7-1-1-4- رآکتور تنظیم کننده ( فیلتر)

7-1-1-5- رآکتور شنت      

7-1-2- مراقبت و نگهداری از رآکتورها          

7-2- اتوترانسفورماتور      

7-2-1- مدار معادل اتوترانسفورماتور تکفاز     

7-2-2- موارد اصلی استفاده از اتوترانسفورماتور           

7-2-3- مقایسه مزایا و معایب اتوترانسفورماتور با ترانسفورماتور معمولی     

7-3- ترانسفورماتور زمین   

7-3-1- مراقبت و نگهداری از ترانسفورماتور زمین        

فصل هشتم: حفاظت ترانسفورماتور    

8-1- حفاظت دیفرانسیل      

8-1-1- اصول کار رله دیفرانسیل      

8-1-2- عملکرد رله دیفرانسیل         

8-2- رله اضافه بار           

8-3- حفاظت اضافه دمای ترانسفورماتور         

8-4- رله اضافه جریان       

8-5- رله اتصال زمین        

8-6- رله اتصال زمین محدود شده      

8-7- حفاظت افزایش شار/ ولتاژ        

8-8- حفاظت کاهش ولتاژ    

8-9- تجهیزات اطمینان فشار روغن    

8-10- رله افزایش فشار ناگهانی        

8-11- حفاظت بوخهلتز      

8-12- رله جانسون           

فصل نهم: تست های ترانسفورماتور    

9-1- تست خطای نسبت تبدیل          

9-2- تست مقاومت عایقی (تست میگر)           

9-3- تست جریان بی باری  

9-3-1- تست جریان بی باری تکفاز   

9-3-2- تست جریان بی باری سه فاز  

9-4- تست تعادل شار مغناطیسی        

9-5- تست گروه برداری     

9-6- تست امپدانس درصد   

9-7- تست ضریب تلفات عایقی( )     

9-8- تست مقاومت اهمی سیم پیچ ها   

9-9- تست پیوستگی تپ چنجر قابل تغییر زیر بار          

9-10- آزمون های مدرن    

9-10-1- آنالیز وضعیت مکانیکی با پاسخ فرکانسی SFRA

9-10-2- تست اندازه گیری پاسخ عایقی           

9-10-2-1- اسپکتروسکپی حوزه فرکانس FDS 

9-11- آزمون های پیش از برق دار شدن ترانسفورماتور   

فصل دهم: بهره برداری ترانسفورماتور قدرت    

10-1- بارگذاری ترانسفورماتور        

10-1-1- انواع بارگیری ترانسفورماتور          

10-1-1-1- بارگیری دوره ای عادی  

10-1-1-2- بارگیری کوتاه مدت اضطراری     

10-1-1-3- بارگیری طولانی مدت اضطراری  

10-1-2- اثرات بارگیری بیش از قدرت ترانسفورماتور    

10-1-3- ارتفاع از سطح دریا           

10-2- اضافه بار مجاز       

10-3- سیستم های خنک کننده          

10-4- اجزاء سیستم خنک کننده ترانسفورماتورهای روغنی           

10-5- روش های خنک کنندگی ترانسفورماتورهای روغنی           

10-5-1- ترانسفورماتور روغنی با خنک کننده طبیعی     

10-5-2- ترانسفورماتور روغنی با خنک کننده مصنوعی 

10-6- تست های سیستم خنک کننده ترانسفورماتور         

10-7- شرایط پارالل کردن ترانسفورماتورها     

10-8- سنکرون کردن        

10-8-1- شرایط سنکرون کردن        

10-8-1-1- برابری ولتاژها وفرکانس‌ها           

10-8-1-2- برابری فازها (هم فاز بودن)         

10-8-1-3- کنترل اتصال صحیح فازها (توالی فازها)      

10-9- قطع و وصل ترا‌نسفورماتورهای قدرت (20/63 کیلوولت)   

10-9-1- مراحل قطع ترانسفورماتور قدرت      

10-9-2- مراحل وصل ترانسفورماتور قدرت    

فصل یازدهم: تشخیص عیب در ترانسفورماتور  

11-1- تصویربرداری حرارتی         

11-1-1- معرفی دوربین تصویربرداری حرارتی           

11-1-2- کاربرد دوربين تصویربرداری حرارتی           

11-2- آنالیز روغن ترانسفورماتور    

11-2-1- تشکیل گاز در روغن ترانسفورماتور  

11-2-1-1- تجزیه روغن ترانسفورماتور         

11-2-1-2- تجزیه مواد عایقی جامد و سلولزی  

11-2-2- خطاهای مؤثر در تشکیل گازهای قابل اشتعال    

11-2-2-1- عیوب الکتریکی           

11-2-2-2- عیوب ناشی از افزایش حرارت      

11-2-3- تجزیه و تحلیل گازهای حل شده        

 11-2-3-1- وضعیت ترانسفورماتور با تراکم گازهای حل شده       

11-2-4- تشخیص عیب با مثلث دوال 

11-2-4-1- نحوه استفاده از مثلث دوال           

11-2-5- تشخیص عیب با استفاده از روش راجرز          

11-2-5-1- بررسی خطاهای قابل تشخیص در روش راجرز          

11-3- تخلیه جزئی           

11-3-1- روش¬های آشکارسازی تخلیه جزئی  

11-3-1-1- آشکارسازی شیمیایی      

11-3-1-2- آشکارسازی نوری         

  11-3-1-3- آشکارسازی الکتریکی  

11-3-1-4- آشکارسازی صوتی        

 11-3-2- آزمون اندازه¬گیری تخلیه جزئی      

پیوست 1: حمل و نقل ترانسفورماتور قدرت      

پیوست2:  فرم بازدید هفتگی ترانسفورماتور قدرت          

پیوست3: فرم بازدید ماهیانه ترانسفورماتور قدرت           

پیوست4: فرم هاي تکمیل شده تست ترانسفورماتور قدرت

پیوست5: مستندات مندرج در DVD همراه کتاب             

cialis coupon 2015 cialis coupon lilly lilly cialis coupon
cialis free coupon coupons for prescription drugs discount coupon for cialis
cialis manufacturer coupon blog.suntekusa.com cialis sample coupon
cialis coupon 2015 is-aber.net prescription drug discount cards
cialis effet cialis ou viagra cialis effet
voltarenplast voltarene gel voltarenactigo

در کتاب حاضر از روشی ابتکاری برای بیان تخصصی مفاهیم و ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت استفاده شده است. بدین معنی که مطالب تئوری و توضیحات فنی را با فیلم های آموزشی جذاب، عکس های گویا، استاندارد ها و کتاب هایی که خواننده در صنعت ناگزیر به استفاده از آنها می باشد، همراه نموده است. بنابراین این ترکیب علمی-عملی می تواند تقریبا تمامی ابهامات و سوالات دانشجویان و مهندسان شاغل در صنعت برق را پاسخگو باشد.

coupons prescriptions open lilly cialis coupons
free cialis coupon go free cialis coupon
cialis coupons and discounts click coupon for prescription
cialis coupons online click manufacturer coupons for prescription drugs
voltaren végbélk?p megaedd.com voltaren dolo
cipro lepajci cipro krapina cipro dugo selo
ethambutol hydrochloride tablets ethambutol hcl etambutol dosis
januvia hinta open januvia

لینک دانلود : Power T.pdf

discount on cialis discounts on cialis buy cialis generic
free prescription discount cards link prescription coupon
coupon for prescriptions open pet prescription discount card
drug coupons open drug prescription card
free prescription drug discount card click cialis coupon free
prescription transfer coupon free cialis coupons discount prescription drug cards
voltaren végbélk?p megaedd.com voltaren dolo
cialis effet cialis ou viagra cialis effet
losartankalium crownlimos.ca losartan pro medicin
voltarenplast voltarene patch voltarenactigo
loperamide etos blog.smartofficecloud.com loperamide eg