جستجو در پاب مد

پاب مد سیستم بازیابی اطلاعات مبتنی بر وب است که توسط مرکز ملی اطلاعات بیو تکنولوژی(NCBI)  در کتابخانه ملی پزشکی (NLM)  گسترش و راه اندازی شده است. پاب مد بخشی از سیستم وسیع بازیابی اطلاعات مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی است که تحت عنوان Entrez  شهرت دارد.

 پاب مد یک بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات کتابشناختی مدارک علوم حیاتی می باشد.

پاب مد شامل پیوندهایی به متن کامل مقالات از طریق سایت اینترنتی ناشرین مشارکت کننده و همچنین پیوندهایی به کتابخانه ها و مراکز دیگر می باشد.

پاب مد دسترسی و پیوند به بانکهای اطلاعاتی بیولوژی مولکولی را که توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی نگهداری می شوند فراهم می نماید.

مقدمه ای برسرعنوانهای موضوعی پزشکی(MeSH)

مش چیست؟

مش (MeSH) مترادف با سرعنوانهای موضوعی پزشکی است و آن لیستی از واژگانی است که به منظورتجزیه وتحلیل موضوعی اطلاعات پزشکی- بیولوژیک در کتابخانه ملی پزشکی امریکا(N.L.M)مورد استفاده قرار میگیرد.مش همچنین برای نمایه سازی مقالات مجلات پزشکی در ایندکس مدیکوس(Index Medicus)ومدلاین(Medline)وفهرستنویسی کتب و سایر منابع دیداری-شنیداری مورد استفادهقرار میگیرد.واژگان کنترل شده مش یکی از ویزگیهای منحصر به فرد مد لاین می باشد که سبب حفظ یکدستی در نمایه سازی اطلاعات پزشکی- بیولوپیک میشود.واژگان سر عنوانهای موضوعی پزشکی ((MeSHبه صورت سلسله مراتب دسته بندی شدهاند که در اصطلاح ساختار درختی مش(Tree Structure) ناميده شده و هر ساله روزآمد میشود.

مثالی از سرعنوانهای موضوعی پزشکی:

 *وزن بدن

*آماده سازی حفره دندان

*زباله های رادیواکتیو

*کلیه

*خود درمانی

*تورم مغز

در اين قسمت چگونگی بکارگيري پاب مد را در جستجوی اطلاعات پزشکی خواهيد آموخت.در انتهای فصل بايد تواناييهاي زيررا داشته باشيد:

صفحه خانگی پاب مد رامورد استفاده قرار دهيد.

نوار کناری (sidebar) را برای دسترسی به خدمات و منابع پاب مد بکار ببريد.

 سئوالات (query) خود را به منظور جستجو وارد کنيد.

 عملگرهای بولين را بشناسيدوبکار ببريد.

 چگونگی بهينه سازی راهبرد جستجوی خود توسط پاب مد را ياد بگيريد.

  صفحه خانگی پاب مد:   (pumped home page)

در صفحه خانگی پاب مد موارد ذيل مشاهده می شود:

·       سرلوحه (Header)

·        نوار سیاه که دسترسی به سایر بانکهای اطلاعاتی Entrezرا فراهم میکند

·       جعبه سئوال به منظور وارد کردن عبارات و کلمات کلیدی

·       نوار امکانات با قابلیت دسترسی به سایر امکانات جستجو

·       نوار کناری با پیوند هایی به pubmed help و سایر خدمات پاب مد و مدارک مرتبط.

·       پانو یس

به منظورجستجو در پاپ مد بايد ابتدا واژگان جستجو را درجعبه سئوال ( query box ) وارد كنيد. نوارامكانات دقيقادرزيرجعبه سئوال قرارگرفته وگزينه هاي اضافي ديگربه منظورجستجوارايه مي ناميد ،گزينه محدوديتها limit وپيش نمايش / نمايه / index preview .ساير گزينه ها ، تاريخچه جستجو ، حافظه موقت و جزئيات پس از انجام جستجو بكار ميروند .درباره نواروظايف در قسمت هاي بعد بطور مفصل توضيح داده مي شود .بدون توجه به اينكه دركداميك ازصفحات پاب مد هستيد ( محدوديت ها ، تاريخچه جستجو و... ) جعبه سئوال همواره براي شما قابل دسترس مي باشد .

استراتژي جستجو:

قبل ازاينكه بتوانيد اطلاعات راجستجوكنيد بايد ابتدا استراتژي جستجو خودرامشخص كنيد.

استراتژي جستجو چيست ؟

استراتژي جستجو طرحي است كه به شما كمك مي كند اطلاعات مورد نياز خودراپيدا كنيد.

 موضوعات استراتژي جستجو :

مفاهيم كليدي را تعيين كنيد.

درصورت نياز واژگان جايگزيني را براي اين مفاهيم تعيين كنيد.

جستجوي خود را با توجه تاريخ ، گروههاي مطالعاتي و ... پالايش كنيد.

تمرين بيشتر شما را كمك مي كند.

 مقدمه اي بر منطق بولين

منطق بولين بطورنمادين نشان دهنده روابط بين اشيا مي باشد. بطوركلي سه عملكرد بولين وجود دارند:

AND

عملكرد AND را براي بازيابي مداركي به كارببريد كه تمامي واژهاي جستجو را درخود داشته باشند.

اين عملگردرخصوص محل قرارگرفتن واژه ها نسبت به يكديگرهيچ شرطي را نمي پذيرد و واژه ها درهركجاي مدرك وجود داشته باشند نمايان مي شوند.

OR

عملگر OR را براي بازيابي اسناد و مداركي بكارمي برند كه حداقل شامل يكي از واژه هاي كليدي انتخابشده باشد . همچنين OR را وقتي بكار ببريد كه مي خواهيد مقالات هم موضوع را با يكديگرادغام كنيد.

Not

اين عملگر را وقتي بكار ببريد كه بخواهيد يك واژه در مدرك بازيابي شده موجود نباشد.

هنگام بكارگيري اين عملگر توجه داشته باشيد كه ممكن است مقالات مرتبط با موضوع را از دست بدهيد.

در اين قسمت نگاهي به صفحه نتايج جستجو و گزينه هاي مختلف نوار عمل خواهيم انداخت كه به شما اجازهمي دهد نتايج جستجو خود را پالايش و مرتب نمائيد.

درانتها اين قسمت بايد قادر باشيد:

1.      طرح صفحه نمايش نتايج جستجو را درك كنيد.

2.      قالب نمايش را براي مدارك بازيابي شده تغيير دهيد.

3.      تعداد مدارك نشان داده شده در هر صفحه را تنظيم كنيد.

4.      بين صفحات نتايج جستجو حركت كنيد.

5.      نتايج خود را منظم كنيد.

6.      مقالات انتخاب شده را مشاهده كنيد و ذخيره كنيد.

7.      مقالات را چاپ كنيد

8.      استراتژي جستجوي خود را ذخيره كنيد.

  نتايج جستجو:

به محض اينكه شما وا ژه كليدي را در محل مربوط تايپ مي نماييد با كليك كردن برروي

GO يا كليدENTER پاب مد بطور اتوماتيك:

 * جستجو را آغاز مي كند.

*مقالات را بازيابي و نشان ميدهد.

*كليدواژه جستجورا در جعبه سئوال نگه ميدارد.

*با نگاهي به صفحه پاب متوجه خواهيم شد كه پاب مد چگونه نتايج جستجو را نشان ميدهد.

*مقالات بازيابي شده درمقالات خلاصه نما يش داده مي شوند كه شامل نام مولف ؛ عنوان

مقاله و نام مجله اي است كه مقاله ا ز آ ن بازيابي شده است.

*نتايج بازيابي شده در دسته هاي بيست تايي درهرصفحه نمايش داده ميشوند.

روش فوق نشانگر چگونگي نمايش مدارك بازيابي شده توسط پا ب مد ميباشد كه شما

ميتوانيد به طريق مختلف و با استفاده از نوار عمل نمايش نتايج جستجورا تغييردهيد.

گزينه هاي موجود در نوار عمل:

 *نوار عمل را هنگامي در صفحه مشاهده خواهيد نمود كه نتايج جستجو بازيابي شده باشند.

best price on cialis purchase generic cialis coupon cialis
free cialis coupon generic cialis overnight cialis price search
free printable cialis coupons click cialis.com coupon
free discount prescription cards discount drug coupons new prescription coupons
cialis trial coupon click drug coupon
drug discount coupons codesamples.in free prescription drug discount card
pet prescription discount card site prescription savings cards
free discount prescription card prescription savings card discount coupon for cialis
free cialis coupon codesamples.in free cialis coupon
cialis free coupon open drug coupon card
online cialis coupons discount prescription drug cards prescription savings cards
prescriptions coupons prescription drug coupons cialis.com coupons
cialis prescription coupon online cialis coupons prescription drugs coupon
cialis.com coupon site free cialis coupon 2016
viagra viagra viagra
fusidinezuur kopen site fusidinezuur acne
ventilan link ventilan inalador bulaتاریخ ثبت: سه شنبه 2 دی 1393 | تعداد بازدید: 4610

آرشیو اخبار